azure-sdk-for-go: github.com/Azure/azure-sdk-for-go/services/advisor/mgmt/2017-04-19/advisor/advisorapi Index | Files

package advisorapi

import "github.com/Azure/azure-sdk-for-go/services/advisor/mgmt/2017-04-19/advisor/advisorapi"

Index

Package Files

interfaces.go

type ConfigurationsClientAPI Uses

type ConfigurationsClientAPI interface {
    CreateInResourceGroup(ctx context.Context, configContract advisor.ConfigData, resourceGroup string) (result advisor.ARMErrorResponseBody, err error)
    CreateInSubscription(ctx context.Context, configContract advisor.ConfigData) (result advisor.ARMErrorResponseBody, err error)
    ListByResourceGroup(ctx context.Context, resourceGroup string) (result advisor.ConfigurationListResult, err error)
    ListBySubscription(ctx context.Context) (result advisor.ConfigurationListResultPage, err error)
    ListBySubscriptionComplete(ctx context.Context) (result advisor.ConfigurationListResultIterator, err error)
}

ConfigurationsClientAPI contains the set of methods on the ConfigurationsClient type.

type OperationsClientAPI Uses

type OperationsClientAPI interface {
    List(ctx context.Context) (result advisor.OperationEntityListResultPage, err error)
    ListComplete(ctx context.Context) (result advisor.OperationEntityListResultIterator, err error)
}

OperationsClientAPI contains the set of methods on the OperationsClient type.

type RecommendationMetadataClientAPI Uses

type RecommendationMetadataClientAPI interface {
    Get(ctx context.Context, name string) (result advisor.SetObject, err error)
    List(ctx context.Context) (result advisor.MetadataEntityListResultPage, err error)
    ListComplete(ctx context.Context) (result advisor.MetadataEntityListResultIterator, err error)
}

RecommendationMetadataClientAPI contains the set of methods on the RecommendationMetadataClient type.

type RecommendationsClientAPI Uses

type RecommendationsClientAPI interface {
    Generate(ctx context.Context) (result autorest.Response, err error)
    Get(ctx context.Context, resourceURI string, recommendationID string) (result advisor.ResourceRecommendationBase, err error)
    GetGenerateStatus(ctx context.Context, operationID uuid.UUID) (result autorest.Response, err error)
    List(ctx context.Context, filter string, top *int32, skipToken string) (result advisor.ResourceRecommendationBaseListResultPage, err error)
    ListComplete(ctx context.Context, filter string, top *int32, skipToken string) (result advisor.ResourceRecommendationBaseListResultIterator, err error)
}

RecommendationsClientAPI contains the set of methods on the RecommendationsClient type.

type SuppressionsClientAPI Uses

type SuppressionsClientAPI interface {
    Create(ctx context.Context, resourceURI string, recommendationID string, name string, suppressionContract advisor.SuppressionContract) (result advisor.SuppressionContract, err error)
    Delete(ctx context.Context, resourceURI string, recommendationID string, name string) (result autorest.Response, err error)
    Get(ctx context.Context, resourceURI string, recommendationID string, name string) (result advisor.SuppressionContract, err error)
    List(ctx context.Context, top *int32, skipToken string) (result advisor.SuppressionContractListResultPage, err error)
    ListComplete(ctx context.Context, top *int32, skipToken string) (result advisor.SuppressionContractListResultIterator, err error)
}

SuppressionsClientAPI contains the set of methods on the SuppressionsClient type.

Package advisorapi imports 4 packages (graph). Updated 2020-02-08. Refresh now. Tools for package owners.