azure-sdk-for-go: github.com/Azure/azure-sdk-for-go/services/keyvault/v7.0/keyvault/keyvaultapi Index | Files

package keyvaultapi

import "github.com/Azure/azure-sdk-for-go/services/keyvault/v7.0/keyvault/keyvaultapi"

Index

Package Files

interfaces.go

type BaseClientAPI Uses

type BaseClientAPI interface {
  BackupCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string) (result keyvault.BackupCertificateResult, err error)
  BackupKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string) (result keyvault.BackupKeyResult, err error)
  BackupSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string) (result keyvault.BackupSecretResult, err error)
  BackupStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string) (result keyvault.BackupStorageResult, err error)
  CreateCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, parameters keyvault.CertificateCreateParameters) (result keyvault.CertificateOperation, err error)
  CreateKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, parameters keyvault.KeyCreateParameters) (result keyvault.KeyBundle, err error)
  Decrypt(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, keyVersion string, parameters keyvault.KeyOperationsParameters) (result keyvault.KeyOperationResult, err error)
  DeleteCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string) (result keyvault.DeletedCertificateBundle, err error)
  DeleteCertificateContacts(ctx context.Context, vaultBaseURL string) (result keyvault.Contacts, err error)
  DeleteCertificateIssuer(ctx context.Context, vaultBaseURL string, issuerName string) (result keyvault.IssuerBundle, err error)
  DeleteCertificateOperation(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string) (result keyvault.CertificateOperation, err error)
  DeleteKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string) (result keyvault.DeletedKeyBundle, err error)
  DeleteSasDefinition(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, sasDefinitionName string) (result keyvault.DeletedSasDefinitionBundle, err error)
  DeleteSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string) (result keyvault.DeletedSecretBundle, err error)
  DeleteStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string) (result keyvault.DeletedStorageBundle, err error)
  Encrypt(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, keyVersion string, parameters keyvault.KeyOperationsParameters) (result keyvault.KeyOperationResult, err error)
  GetCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, certificateVersion string) (result keyvault.CertificateBundle, err error)
  GetCertificateContacts(ctx context.Context, vaultBaseURL string) (result keyvault.Contacts, err error)
  GetCertificateIssuer(ctx context.Context, vaultBaseURL string, issuerName string) (result keyvault.IssuerBundle, err error)
  GetCertificateIssuers(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.CertificateIssuerListResultPage, err error)
  GetCertificateIssuersComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.CertificateIssuerListResultIterator, err error)
  GetCertificateOperation(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string) (result keyvault.CertificateOperation, err error)
  GetCertificatePolicy(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string) (result keyvault.CertificatePolicy, err error)
  GetCertificates(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32, includePending *bool) (result keyvault.CertificateListResultPage, err error)
  GetCertificatesComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32, includePending *bool) (result keyvault.CertificateListResultIterator, err error)
  GetCertificateVersions(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, maxresults *int32) (result keyvault.CertificateListResultPage, err error)
  GetCertificateVersionsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, maxresults *int32) (result keyvault.CertificateListResultIterator, err error)
  GetDeletedCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string) (result keyvault.DeletedCertificateBundle, err error)
  GetDeletedCertificates(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32, includePending *bool) (result keyvault.DeletedCertificateListResultPage, err error)
  GetDeletedCertificatesComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32, includePending *bool) (result keyvault.DeletedCertificateListResultIterator, err error)
  GetDeletedKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string) (result keyvault.DeletedKeyBundle, err error)
  GetDeletedKeys(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.DeletedKeyListResultPage, err error)
  GetDeletedKeysComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.DeletedKeyListResultIterator, err error)
  GetDeletedSasDefinition(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, sasDefinitionName string) (result keyvault.DeletedSasDefinitionBundle, err error)
  GetDeletedSasDefinitions(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, maxresults *int32) (result keyvault.DeletedSasDefinitionListResultPage, err error)
  GetDeletedSasDefinitionsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, maxresults *int32) (result keyvault.DeletedSasDefinitionListResultIterator, err error)
  GetDeletedSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string) (result keyvault.DeletedSecretBundle, err error)
  GetDeletedSecrets(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.DeletedSecretListResultPage, err error)
  GetDeletedSecretsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.DeletedSecretListResultIterator, err error)
  GetDeletedStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string) (result keyvault.DeletedStorageBundle, err error)
  GetDeletedStorageAccounts(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.DeletedStorageListResultPage, err error)
  GetDeletedStorageAccountsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.DeletedStorageListResultIterator, err error)
  GetKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, keyVersion string) (result keyvault.KeyBundle, err error)
  GetKeys(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.KeyListResultPage, err error)
  GetKeysComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.KeyListResultIterator, err error)
  GetKeyVersions(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, maxresults *int32) (result keyvault.KeyListResultPage, err error)
  GetKeyVersionsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, maxresults *int32) (result keyvault.KeyListResultIterator, err error)
  GetSasDefinition(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, sasDefinitionName string) (result keyvault.SasDefinitionBundle, err error)
  GetSasDefinitions(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, maxresults *int32) (result keyvault.SasDefinitionListResultPage, err error)
  GetSasDefinitionsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, maxresults *int32) (result keyvault.SasDefinitionListResultIterator, err error)
  GetSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string, secretVersion string) (result keyvault.SecretBundle, err error)
  GetSecrets(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.SecretListResultPage, err error)
  GetSecretsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.SecretListResultIterator, err error)
  GetSecretVersions(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string, maxresults *int32) (result keyvault.SecretListResultPage, err error)
  GetSecretVersionsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string, maxresults *int32) (result keyvault.SecretListResultIterator, err error)
  GetStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string) (result keyvault.StorageBundle, err error)
  GetStorageAccounts(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.StorageListResultPage, err error)
  GetStorageAccountsComplete(ctx context.Context, vaultBaseURL string, maxresults *int32) (result keyvault.StorageListResultIterator, err error)
  ImportCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, parameters keyvault.CertificateImportParameters) (result keyvault.CertificateBundle, err error)
  ImportKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, parameters keyvault.KeyImportParameters) (result keyvault.KeyBundle, err error)
  MergeCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, parameters keyvault.CertificateMergeParameters) (result keyvault.CertificateBundle, err error)
  PurgeDeletedCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string) (result autorest.Response, err error)
  PurgeDeletedKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string) (result autorest.Response, err error)
  PurgeDeletedSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string) (result autorest.Response, err error)
  PurgeDeletedStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string) (result autorest.Response, err error)
  RecoverDeletedCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string) (result keyvault.CertificateBundle, err error)
  RecoverDeletedKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string) (result keyvault.KeyBundle, err error)
  RecoverDeletedSasDefinition(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, sasDefinitionName string) (result keyvault.SasDefinitionBundle, err error)
  RecoverDeletedSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string) (result keyvault.SecretBundle, err error)
  RecoverDeletedStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string) (result keyvault.StorageBundle, err error)
  RegenerateStorageAccountKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, parameters keyvault.StorageAccountRegenerteKeyParameters) (result keyvault.StorageBundle, err error)
  RestoreCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, parameters keyvault.CertificateRestoreParameters) (result keyvault.CertificateBundle, err error)
  RestoreKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, parameters keyvault.KeyRestoreParameters) (result keyvault.KeyBundle, err error)
  RestoreSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, parameters keyvault.SecretRestoreParameters) (result keyvault.SecretBundle, err error)
  RestoreStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, parameters keyvault.StorageRestoreParameters) (result keyvault.StorageBundle, err error)
  SetCertificateContacts(ctx context.Context, vaultBaseURL string, contacts keyvault.Contacts) (result keyvault.Contacts, err error)
  SetCertificateIssuer(ctx context.Context, vaultBaseURL string, issuerName string, parameter keyvault.CertificateIssuerSetParameters) (result keyvault.IssuerBundle, err error)
  SetSasDefinition(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, sasDefinitionName string, parameters keyvault.SasDefinitionCreateParameters) (result keyvault.SasDefinitionBundle, err error)
  SetSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string, parameters keyvault.SecretSetParameters) (result keyvault.SecretBundle, err error)
  SetStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, parameters keyvault.StorageAccountCreateParameters) (result keyvault.StorageBundle, err error)
  Sign(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, keyVersion string, parameters keyvault.KeySignParameters) (result keyvault.KeyOperationResult, err error)
  UnwrapKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, keyVersion string, parameters keyvault.KeyOperationsParameters) (result keyvault.KeyOperationResult, err error)
  UpdateCertificate(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, certificateVersion string, parameters keyvault.CertificateUpdateParameters) (result keyvault.CertificateBundle, err error)
  UpdateCertificateIssuer(ctx context.Context, vaultBaseURL string, issuerName string, parameter keyvault.CertificateIssuerUpdateParameters) (result keyvault.IssuerBundle, err error)
  UpdateCertificateOperation(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, certificateOperation keyvault.CertificateOperationUpdateParameter) (result keyvault.CertificateOperation, err error)
  UpdateCertificatePolicy(ctx context.Context, vaultBaseURL string, certificateName string, certificatePolicy keyvault.CertificatePolicy) (result keyvault.CertificatePolicy, err error)
  UpdateKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, keyVersion string, parameters keyvault.KeyUpdateParameters) (result keyvault.KeyBundle, err error)
  UpdateSasDefinition(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, sasDefinitionName string, parameters keyvault.SasDefinitionUpdateParameters) (result keyvault.SasDefinitionBundle, err error)
  UpdateSecret(ctx context.Context, vaultBaseURL string, secretName string, secretVersion string, parameters keyvault.SecretUpdateParameters) (result keyvault.SecretBundle, err error)
  UpdateStorageAccount(ctx context.Context, vaultBaseURL string, storageAccountName string, parameters keyvault.StorageAccountUpdateParameters) (result keyvault.StorageBundle, err error)
  Verify(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, keyVersion string, parameters keyvault.KeyVerifyParameters) (result keyvault.KeyVerifyResult, err error)
  WrapKey(ctx context.Context, vaultBaseURL string, keyName string, keyVersion string, parameters keyvault.KeyOperationsParameters) (result keyvault.KeyOperationResult, err error)
}

BaseClientAPI contains the set of methods on the BaseClient type.

Package keyvaultapi imports 3 packages (graph). Updated 2020-02-03. Refresh now. Tools for package owners.