reform.v1: gopkg.in/reform.v1/dialects/sqlserver Index | Files

package sqlserver

import "gopkg.in/reform.v1/dialects/sqlserver"

Package sqlserver implements reform.Dialect for Microsoft SQL Server (sqlserver driver).

Index

Package Files

sqlserver.go

Variables

var Dialect sqlserver

Dialect implements reform.Dialect for Microsoft SQL Server.

Package sqlserver imports 2 packages (graph) and is imported by 5 packages. Updated 2020-07-06. Refresh now. Tools for package owners.